Powered by Invision Power Board
דף הבית  · התקנון של איליוס רדיו  עזרה      חיפוש      רשימת משתמשים      לוח זמנים
  הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

> פרשת צו - שבת הגדול, מוקדשת לגרב
cantor
פורסם ב: Mar 30 2012, 05:15 PM
צטט הודעה


קנטור בניו ובנותיו בע"מ
*****

קבוצה: אדמו"ר הבית , הרבנית הראשית
הודעות: 2572
משתמש מספר: 43
תאריך הצטרפות: 19-March 06פרשת השבוע שלי מוקדשת לגרב בברכת החלמה מהירה !

חברים יקרים,
השבת נקרא את פרשת "צו" שהיא הפרשה השניה בספר ויקרא.
שבת זו שלפני פסח נקראת גם "שבת הגדול".

מידי שנה אנו חוזרים ושואלים את השאלה: מדוע נקראת השבת שלפני הפסח "שבת הגדול".
השם שבת הוא כידוע שם נקבה והיינו צריכים לומר שבת הגדולה.

בקריאת ההפטרה מוזכר "יום ה' הגדול".
התשובה המקובלת היא: כידוע שלשבת זו, שלא כמו לארבעת הפרשיות,
אין קריאה מיוחדת בתורה אלא הפטרה מיוחדת בלבד. והפסוק המסיים את
הפטרת השבת מסוף ספר מלאכי, הנבואה האחרונה בספרי הנביאים,
הוא: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".
ולכן השבת שבה קוראים את הפסוק שבו המילה ה'גדול' נקראת: שבת הגדול.

בהפטרה רמזים רבים לפסח הממשמש ובא. הנביא מלאכי מבשר את בשורת
הגאולה לעתיד לבוא.
מיכה הנביא אומר על גאולת העתיד: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות."
ואמרו חז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. הבשורה על גאולת מצרים הייתה
בשבת לפני הפסח, ובדומה לכך אנו קוראים בשבת שלפני הפסח את בשורת גאולת העתיד.

בפסח נידון העולם על התבואה. כאשר מביאים בני ישראל מעשר, הם מתברכים.
ודרשו במדרש: "עשר תעשר - עשר בשביל שתתעשר". ובנבואה הנקראת להפטרה,
קורא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת
אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די".
=======================================

כמה מילים על פרשת צו - שכמו רוב ענייני ספר ויקרא עוסקים בקורבנות.

בגדים ומשמעותם

"ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו"
"כהן גדול שלבש בגדי כהן הדיוט – עבודתו פסולה". כי אסור לאדם גדול ל"שחק" בענווה יתירה.
וב"ילקוט שמעוני" אומר, "שלא ילבש בגדי חול עימהן", כלומר, שהכהן לא ישתמש בבגדי
הקודש לענייני חולין, שלא ינצל את בגדי הקודש ומעמדו למטרות שאינן קדושות.

אין עבודה בזויה

"והרים את הדשן"
ביום הקדוש ביותר – יום הכיפורים, במקום הקדוש ביותר – קודש הקודשים, מתחיל הכהן הגדול
את עבודת הקודש (סדר העבודה) ב...הרמת הדשן, כלומר, בהורדת האפר מעל המזבח.
ללמדנו, שאת עבודת הקודש יש להתחיל מהדברים הפשוטים. מלמטה.
כך גם בעבודת הקודש – החינוך. זאת ועוד. את הרמת הדשן מבצע הכהן הגדול בעצמו,
לא עוזריו השונים.ללמדנו: שאין מלאכה בזויה.
ואומר על כך רבי שמחה בונים מפשיסחה: התורה חששה, שהכהן הגדול בקודש הקודשים
ביום הכיפורים יעסוק רק בעניינים הרוחניים הנשגבים, וישכח להתפלל על העניינים ה"פשוטים",
הגשמיים, פרנסתם של ישראל וצרכיהם ה"פשוטים" האחרים. לפיכך נצטווה הכהן הגדול,
שעם היכנסו לקודש הקודשים, יחליף את בגדי הכהונה בבגדים פשוטים, ויתחיל דווקא
בעבודת חולין הכי פשוטה. אז, ודאי יזכור, כי "מרובים צרכי עמך".
=======================================

שבת שלום,שבת מנוחה !

צביקה.--------------------
אם אתה שונה ממני - זו סיבה מצויינת להכיר אותך !
PMשולח הדוא"ל
Top
1 משתמשים צופים באשכול זה (1 אורחים ו 0 משתמשים אנונימיים)
0 משתמשים:
« הבא הכי ישן | דבר הרבנות הראשית לאיליוס | הבא הכי חדש »

אפשרויות נושא הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר