Powered by Invision Power Board
דף הבית  · התקנון של איליוס רדיו  עזרה      חיפוש      רשימת משתמשים      לוח זמנים
התקנון של איליוס רדיו


תקנון רדיו ופורום איליוס
רדיו איליוס הוקם למען חובבי המוזיקה היוונית ועל ידם.

מערכת הפורומים של איליוס יכולה להיות דבר ונהדר, וכזו היא, בזכות משתמשיה.

איליוס רדיו וחבריו מתחייבים לכבד כל אדם כחלק מתנאי השימוש בפורום וברדיו. הנהלת הפורום מתחייבת לאפשר חופש ביטוי מלא לכל אדם, ולכל חבר.

במסגרת חופש הביטוי הניתן, ישנה מסגרת שאם וכאשר תופר, תגרור השעיות/מחיקת הודעות בהתאם לתנאים הנ"ל:

1. בתור משתמש במערכת הפורומים של איליוס רדיו את/ה מודע לכך שהודעות המכילות תוכן פוגעני כנגד משתמשים אחרים, הבא לפגוע בכבודו של אדם אחר, יימחקו לאלתר.

2. בתור משתמש במערכת הפורומים של איליוס רדיו את/ה מודע לכך שכל תוכן לא ראוי, על פי שיקולי ההנהלה, יימחק לאלתר מן הפוורמים ועלול להוביל להשעייתך.

3. איליוס רדיו מתחייב לשמור על כבודם של כל חברי הפורום, בכל מחיר.

4. כל הודעה/אשכול/פיסת תוכן באיליוס רדיו הינה רכושם הבלעדי של הכותב/ת, יוצר/ת, אי לכך, כל הזכויות שמורות והעתקה/גניבה של חומרים אלו עלולה להביא לצעדים משפטיים.

5. איליוס רדיו משאיר לעצמו את הזכות להוסיף/לשנות תקנון זה בעתיד, ללא הודעה מוקדמת.

6. איליוס רדיו מתחייב לא לגבות כסף ממשתמשיו עבור שירות הרדיו והפורום, בין במישרין ובין בעקיפין.