גרסאות ופורמטים של האשכול
לחץ כאן בכדי להציג את האשכול בפורמט הרגיל
iliosradio > יהדות יוון , תרבות יוון > Jewish History in Greece


פורסם ע"י: 47777 Apr 27 2014, 01:23 PM
hi.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/Greece.html

פורסם ע"י: 47777 May 17 2014, 04:59 PM
History of the Jews of Thessaloniki

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_of_Thessaloniki

פורסם ע"י: 47777 May 23 2014, 07:04 PM
Jewish Community of Izmir
http://www.bh.org.il/database-article.aspx?48211


Sephardic Songs – In the Hispano-Arabic Tradition of Medieval Spain
http://www.jaro.de/catalog/sarband/sephardic-songs-in-the-hispano-arabic-tradition-of-medieval-spain-2/
פורסם ע"י: 47777 May 25 2014, 05:22 AM


Sephardic Jews in Yugoslavia, Bulgaria, and Greece - E ...
www.yadvashem.org/yv/en/education/newsletter/21/main_article.aspפורסם ע"י: 47777 Jun 8 2014, 04:44 PM

http://books.google.co.il/books?id=o3vIneSflMcC&printsec=frontcover&dq=Greece--a+Jewish+History&hl=iw&sa=X&ei=3nWUU8qfMoLfOdmlgKAL&redir_esc=y#v=onepage&q=Greece--a%20Jewish%20History&f=false

פורסם ע"י: 47777 Jun 27 2014, 07:39 PM
Jewish Musical Heritage
http://www.jewishfolksongs.com/en/heritage
http://www.sephardifolklit.org/flsj/OLSJ
http://davidwacks.uoregon.edu/tag/ottoman-sephardi-jewry/

פורסם ע"י: 47777 Jul 1 2014, 07:24 PM
Foundations of Sephardic Spirituality: The Inner Life of Jews of the Ottoman ...

http://www.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=h5ji-sxR2X8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=prison+song+greek+ottoman+++++++&ots=cuwj2RPpxw&sig=hBbwGzgA0idLDl8BGnp5SMqeZAM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


A Jewish Voice from Ottoman Salonica: The Ladino Memoir of Sa'adi Besalel a-Levi

http://www.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=LMlXFmcUynQC&oi=fnd&pg=PR5&dq=prison+song+greek+ottoman+++++++&ots=m_aHxSE82S&sig=kz4JG6acf3rsYHSSR4kbqgHfmAs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

The Power of Song: And Other Sephardic Tales
http://www.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=NKjNBu-aDNcC&oi=fnd&pg=PP6&dq=prison+song+greek+ottoman+++++++&ots=M_Oldpz5_4&sig=i2oY4EFfDkhAxTnDQSOFfrP3Cwk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

פורסם ע"י: 47777 Jul 3 2014, 03:31 PM
A Jewish Voice from Ottoman Salonica: The Ladino Memoir of Sa'adi Besalel a-Levi
http://www.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=LMlXFmcUynQC&oi=fnd&pg=PR5&dq=smyrna+music+travel+ottoman&ots=m_aHyYEabN&sig=-VAlmGB5cMvWV0GIpqTLN_WfUHY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=LMlXFmcUynQC&oi=fnd&pg=PR5&dq=smyrna+music+travel+ottoman&ots=m_aHyYEabN&sig=-VAlmGB5cMvWV0GIpqTLN_WfUHY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

פורסם ע"י: 47777 Apr 11 2015, 09:32 AM

http://www.the-jewish-story.org/turkey.html
http://www.romaniotelegacy.org/romaniote.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0010_0_09766.html

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)